PRZEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Firmą oferującą usługi na stronie www.tcgtenis.pl jest „PRO-TENNIS COACHING” (zwana dalej Sprzedającym), której biuro mieści się w Milanówku przy ul. Łąkowej 53.
2. Oferowane usługi są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
3. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

II. PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia następuje po wyborze odpowiedniej usługi na stronie Sprzedającego.
2. Po weryfikacji poprawności, zamówienie jest potwierdzane przez Sprzedającego poprzez e-mail lub telefonicznie.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego będą niepełne. Podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) lub numeru telefonu ułatwi rozwiązanie zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
4. Ceny usług znajdujących się w ofercie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
6. Usługa jest realizowana wyłącznie drogą mailową (na adres podany przez Kupującego).
7. Na życzenie klienta wystawiamy faktury.
8. Zamówienie można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie w terminie 5 dni.

III. FORMY PŁATNOŚCI

1. Po potwierdzeniu przez Sprzedającego zamówienia, klient jest zobligowany do zapłaty całej kwoty wartości zamówienia.
2. Płatność dokonywana jest przelewem bankowym na konto Sprzedawcy:
PRO-TENNIS COACHING Wojciech Andrzejewski
Ul. Łąkowa 53
05-822 Milanówek
Numer konta: 45 1090 2851 0000 0001 1202 9548

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
2. Dokonywane przez eksperta oceny mają charakter subiektywny, nie mogą więc być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do niego oraz firmy PRO-TENNIS COACHING.
3. Wszelkie informacje zawarte w raportach przygotowanych przez PRO-TENNIS COACHING mają charakter poufny i ich udostępnianie osobom trzecim lub publikowanie wymaga zgody klienta i Sprzedającego.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia bez podawania przyczyn.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

  • Astra
  • Lexus
  • TenisKlub
  • Babolat
znajdź nas na facebook